SPONSORS Update – Jan 13th, 2011

104. Nguyễn Văn Tánh: $ 50
105. Tưu Trần: $ 50
106. Quy Dinh Hoang & KimDung Nguyen: $ 100
107. Phan Anh: $ 20
108. Vô Danh: $ 20
109. Phạm Trọng Nghĩa : $ 100
110. Khâm Nguyễn: $ 20
111. Bảo Trịnh: $ 20
112. Nhơn Võ: $ 50
113. Kiểm Trần: $ 10
114. Hưng Phạm: $ 7
115. Hoa Thị Trần: $ 15
116. Anna Võ: $ 20
117. Ô Hóa Văn Đỗ: $ 40
118. Hòa Đình Nguyễn: $ 20
119. Thuy T Nguyễn & Hung V Đinh: $ 50
120. Trước Trương: $ 20
121. Diep Son Lam & Kim Lam: $ 50
122. Moi Van Pham & Hoang Vuong: $ 50
123. ÔB Nguyễn Thái Chi: $ 30
124. Stephen Nguyen (Phu Tu): $ 10
125. Long V Luong & My N Nguyen: $ 50 (HSXS)
126. Khoa D. Pham: $ 20
127. Thảo Nguyễn: $ 20
128. Hong Nguyen & Loi Huynh: $ 20
129. VietLink Travel: $ 50
130. Luật Sư Jennifer Hà_JLJ group: $ 100
131. Thúy Phạm & Châu M Trần: $ 25
132. Thịnh G Phạm: $ 20
133. Minh Ly & Truong Tran: $ 40
134. Khoa-Chau Nguyen: $ 60
135. ÔB Xứng Nguyễn: $ 20
136 ÔB Nga Dinh Tran: $ 100
137. Sanh Ly & Huong T Tran: $ 20
138. Ton-Than TranLy: $ 30
139. Hoang Nguyen & Kim La: $ 20
140. Ô Lê Đình Công: $ 15
141. Nguyễn Ngọc Trân: $ 20
142. Thieu Nguyen: $ 20
143. Hoa Le: $ 50
144. Dao H Pham: $ 20
145. Thang V Bui & Yen T Pham: $ 50
146. Chợ Tây Đô : $ 300
……………………………………………………..
UP TO DATE: $8,521

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s