SPONSORS Update – Jan 25th, 2011

147. Cô Lan Nguyễn- Lạc Việt Band: $50
148. ÔB Phong Trần & Nhung Dương: $50
149. ÔB Tuan Vo & Susan Le:$20
150. Thu Le: $20
151. ÔB Quyen La & Muoi Tran: $10
152. ÔB CamLien Gienger: $200
153. ÔB Quang Lam & Lieu Phan: $50
154. ÔB Lê Quới: $50
155. ÔB Đặng Vĩnh Khâm: $30
156. ÔB Nancy Phan & Thành Hứa: $20
157. ÔB Lê Xuân Mai: $30 (Tổng cộng $50)
158. Ngân Lê: $20
159. Vô Danh: $20
160. Dũng Trần: $ 20
161. Nguyen: $30
162. ÔB Louis Pham & Kim Anh: $ 50
163. ÔB David Ta: $20
164. Ben Van La: $10
165. ÔB Hang Thanh Pham:$100
166. ÔB Boc Van Dang: $30
167. ÔB Tho Q Le & Chi Vien T Do: $20
168. ÔB Phong Huynh_Auto Interiors: $30
169. ÔB Jason Nguyen & Thuy Pham: $50
170. Hue Cam Nguyen: $20
171. Thai Ngoc Trinh: $20
172. Tôn Thất Hoàng: $20
173. ÔB Nguyễn Mạnh Trí_Tri Auto Repair: $100
174. ÔB Taylor Q Vu & La T Vu: $50
175. Hoang Huy Tran: $20
176. ÔB Hao A Vo & Kim Vo: $20
177. ÔB Chuoc Vuong: $10
178. ÔB Giúp V Dang & Truoc T Tran: $20
179. ÔB Tuấn & Vi Nguyễn: $100
180. ÔB Nguyễn Đức Lân: $50
………………………………………….
UP TO DATE: $ 10,321

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s