Sponsors

Dear Sponsors:

We would greatly appreciated if you could give a hand in helping us.

Please donate any amount you are able to contribute:  $5, $10, $20, etc.  This will help raise funds for the Vietnamese New Year Celebration.

All contributions can be mailed to:

Vietnamese Community of Utah
2470 S. Redwood Rd, Suite 212,
West Valley, UT 84119


The Vietnamese Community Committee would like to thank the following sponsors for their contributions:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Last Updated:
Dec 5 th,  2010
———————————————————-
———————————————————————————————————————————————————————-

1. ÔB Trần Hoàng Hữu   $ 225   ( Bảo trợ 3 giải bóng bàn, $ 100, $ 75 , $ 50 )

2. ÔB: Nguyễn Đình Liên  $ 100

3. ÔB Phan Hùng Phi  $ 100

4. ÔB Đoàn Báu   $ 40

5. ÔB Vince Quang  $ 40

6. Cô Tường Vi $ 50

7.  ÔB Hưng Vân  $ 20

8. Vô Danh  $ 100

9. Chợ Kim Long  $ 350

10. Vô danh  $ 20

11. Lee’s Nail  $ 14

12. Tiệm Vàng Kim Hưng $ 20

13. Asia Palace $ 20

14. Top Nail School & Jasmine Beauty Supply $ 100

15. Samatha Hair  $ 50

16. Tiệm Vàng Kim Sơn $ 50

17. BS Tài Anh $ 60

18. Lê Thiên Kiều DDS $ 200

19. ÔB Tường Oanh $ 20

20. Phở Sài Gòn $ 50

21. Hair Salon 2000  $ 50

22. Mimosa   $ 30

23. Hên Sui Bida $ 50

24. Saigon Hair Salon   $ 50

25. BS Băng Hường  $ 200

TỔNG CỘNG:                 $ 2,009

—————————————————————————————————————————————————–
Last Updated: Dec 8 th, 2010
—————————————————————————————————————————————————–
26. Thao & Liên Nguyễn: $ 50

27. Phở Cali: $ 100

28. Chợ Hồng Phát: $ 300

29. Linda Hà Lê: $ 100

30. Lược Phạm: $ 20

31. Michelle & Julie, Phillips Gas: $ 40

32. Minh Trầm: $ 10

33. Tran Huỳnh: $ 25

34. Diệu Thắng: $ 20

35. Fast Cut: $ 40

36. Vô Danh: $ 10

37. Wireless Trung tâm điện thoại di động: $ 100

38. Phở Green Papaya: $ 50

39. Phú Nguyễn: $ 20

40. Jimmy Lu: $ 50

41. Vận Thông Travel & Services: $ 50

42. ÔB Văn Công Lên: $ 40

43. ÔB Đỗ Trọng Xuân: $ 100

44. Video Bến Thành: $ 50

45. Tiệm Vàng Kim Xuân: $ 20

46. Kid’s Fashion: $ 30

47. Valley Pharmacy: $ 350
……………………………………………………………
UP-TO-DATE $3,584

—————————————————————————————————————————————————–
Last Updated: Dec 12 th /2010
—————————————————————————————————————————————————–
48. Passion Hair & Salon: $ 50

49. Dì Hoa: $ 10

50. Phở Tây Hồ: $50

51. ÔB Bảo Nguyễn: $ 50

52. BKP Dental Inc.: $ 100

53. West Valley Family & Prev Med_BS Tân: $ 300

54. Lan Van: $ 20

55. ÔB Thống Trần: $ 50 (1HSXS)

56. Phương Nguyễn $ 50 (1HSXS)

57. GĐ Cường Thanh Tiến Đạt: $ 50

58. Ngô Thị Quân: $ 20

59. May’s Travel & Services: $ 60
……………………………………………………
UP-TO-DATE : $ 4,394.00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Last Updated: Dec 23 th,  2010
———————————————————-——————————————————————————————————————————————————————

60. Nhân Nguyễn: $ 50

61. D&T Services: $ 50

62. Châu Thị Lệ: $ 50

63. Vô Danh: $ 50

64. Nhiên Nguyễn: $ 10

65. Hiến Nguyễn: $ 10

66. ÔB Nguyễn Thái Đệ: $ 100

67. ÔB Nguyễn Văn Thành: $ 100

68. ÔB Hoàng Ngọc Bích: $ 30

69. ÔB Nguyễn Thi Ân: $20

70. ÔB Lê Xuân Mai: $ 20

71. Bà Kim Yến: $ 20

72. Nancy Phan: $ 20

73. ÔB Đặng Đình Sính: $ 30

74. Cam T Đặng & Kim T Nguyễn: $ 50

75. TJ Hair Salon: $ 100

76. Luật Sư Lý Kiến Vinh: $ 300 (HSXS)

77. Hanh T & Tuan M Nguyen: $ 100 (HSXS)

78. Ryan K Tran & Hoa L Huỳnh: $ 100 (HSXS)

79. ÔB Nguyễn Đức Mạnh: $50.00

80. ÔB Võ Sơn – Tuyết Mai:  $100

………………………………………………..
UP-TO-DATE : $ 5,754

SPONSORS Update – Dec 31st, 2010

SPONSORS Update – Jan 9th, 2011

SPONSORS Update – Jan 13th, 2011

SPONSORS Update – Jan 25th, 2011

SPONSORS Update – Feb 3rd, 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s